• 19.11.18

  בחינת אפשרות להנפקת אגח מובטחות

 • 12.11.18

  שיחת ועידה למשקיעים

 • 04.11.18

  מכרז קרית התקשוב

 • 08.10.18

  מכרז קרית התקשוב - עתירה

 • 12.09.18

  מכרז קרית התקשוב - עתירה

 • 26.08.18

  החלטת ביהמש - צו מניעה

 • 16.08.18

  שיחת ועידה למשקיעים

 • 01.08.18

  עדכונים שונים

 • 10.07.18

  התקשרות בהסכם מסגרת אשראי

 • 01.07.18

  דחיית ערעור ברומניה

 • 28.06.18

  הסכם לרכישת קרקע בבוקרשט

 • 26.06.18

  זכיה במכרז קרית התקשוב

 • 12.06.18

  מכרז קרית התקשוב - הודעת ועדת המכרזים

 • 09.05.18

  שיחת ועידה למשקיעים

 • 25.04.18

  תוצאות הנפקה - מכרז ציבורי

 • 24.04.18

  דוח הצעת מדף

 • 23.04.18

  תוצאות מכרז מוסדי להצעת אגרות חוב

 • 22.04.18

  הרחבת סדרת אגרות חוב-סדרה ח

 • 07.03.18

  הפרשה צפויה בדוחות כספיים

 • 06.03.18

  שיחת ועידה למשקיעים

 • 06.03.18

  דוח הקלות-כביש 16

 • 21.01.18

  מכרז לרכישת קרקע - מגורים להשכרה

 • 07.01.18

  דוח הקלות - דיור להשכרה - שוהם

 • 23.11.17

  זימון אסיפה שנתית ליום 18.12.17

 • 22.11.17

  שיחת ועידה למשקיעים

 • 10.11.17

  הצעה לרכישת מניות החברה

 • 07.11.17

  תוצאות מכרז מוסדי להצעת אגרות חוב

 • 07.11.17

  הצעת_מדף

 • 07.11.17

  עידכונים שונים לקראת הנפקה

 • 25.10.17

  מכרז קרית התקשוב - עדכון

 • 22.10.17

  בחינת אפשרות להנפקת אגרות חוב

 • 26.09.17

  דוח זימון אסיפה

 • 16.08.17

  שיחת ועידה למשקיעים

 • 06.08.17

  מכירת משרדים ברומניה - ביטול

 • 25.07.17

  מכירת משרדים ברומניה-עדכון

 • 24.07.17

  חידוש עבודות חניון הברזל

 • 01.06.17

  התקשרות בהסכם למכירת נכסים בבוקרשט

 • 14.05.17

  שיחת ועידה למשקיעים בתאריך 21.5.2017

 • 09.04.17

  זימון אסיפה ליום 11.5.2017

 • 23.03.17

  דוח הקלות - מגורים להשכרה - קרית היובל

 • 23.03.17

  דוח הקלות - מגורים להשכרה - המשתלה

 • 14.03.17

  שיחת ועידה למשקיעים

 • 09.02.17

  מודעה על זימון אסיפה ליום 19.2.2017

 • 01.02.17

  השלמת עסקה למכירת נכסים בברלין

 • 18.01.17

  הסכמי מימון - עדכון

 • 22.12.16

  התקשרות בהסכם קבלנות עם דניה סיבוס בפרויקט אפיטק

 • 28.11.16

  תוצאות מכרז ציבורי

 • 27.11.16

  תוצאות מכרז מוסדי להצעת אגח

 • 24.11.16

  מכירת נכסים ברומניה

 • 22.11.16

  הרחבת סדרת אגרות חוב

 • 21.11.16

  חניון הברזל

 • 20.11.16

  דוח הקלות - מכרז מגורים להשכרה - ראשון לציון

 • 16.11.16

  שיחת ועידה למשקיעים

 • 29.09.16

  התקשרות בהסכמי מימון - עדכון

 • 06.09.16

  קריסת חניון הברזל-עדכון

 • 05.09.16

  חניון הברזל

 • 10.08.16

  שיחת ועידה למשקיעים

 • 04.08.16

  זכיה במכרז-קרית ממשלה ירושלים

 • 04.08.16

  הסכם למכירת נכסים בברלין

 • 17.07.16

  מכתב כוונות למכירת נכסים בגרמניה

 • 30.06.16

  רכישת זכויות בקרקע בבלגרד-עדכון

 • 13.06.16

  התקשרות בהסכם למכירת נכסים ברומניה

 • 09.06.16

  אפריקה נכסים - זכיה במכרז משרד המשפטים

 • 05.06.16

  התקשרות בהסכם בלעדיות בגרמניה

 • 02.06.16

  תוצאות מכרז ציבורי

 • 01.06.16

  דוח הצעת מדף

 • 18.05.16

  רכישת זכויות בקרקע בבלגרד

 • 16.05.16

  שיחת ועידה למשקיעים

 • 09.05.16

  השלמת עסקת גלובל פארק

 • 21.04.16

  התקשרות בהסכם בלעדיות בקשר עם נכסים בברלין

 • 20.04.16

  מכירת זכויות בנכס - קרקע יכין

 • 29.02.16

  התקשרות בהסכם למכירת נכס בלוד

 • 03.02.16

  הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ו

 • 03.02.16

  מומ למכירת זכויות בנכס בלוד

 • 26.11.15

  דוח הקלות-משרד המשפטים בירושלים

 • 27.10.15

  השלמת עסקה בפארק ויצמן

 • 11.10.15

  חקירה ברומניה - עדכון

 • 08.10.15

  מגרש 7 בדרום הקריה - עדכון

 • 09.09.15

  הרחבת סדרה אגח ה'

 • 08.09.15

  זכיה במכרז-מגרש 7 בדרום הקריה

 • 06.09.15

  מכירת בית פסגות - עדכון

 • 31.08.15

  מכירת בית פסגות - עדכון

 • 30.07.15

  מכירת בית פסגות

 • 12.05.15

  קבלת שומות מס בצו

 • 09.02.15

  הרחבת סדרת אגרות חוב סדרה ז

 • 18.01.15

  התקשרות בהסכם הלוואה - עדכון