​​​​​​אפריקה ישראל נכסים זכתה במכרז של משרד האוצר לתכנון והקמת משרד המשפטים בקריית הלאום בירושלים

אפריקה ישראל נכסים זכתה במכרז של משרד האוצר לתכנון והקמת משרד המשפטים בקריית הלאום בירושלים. במסגרת המכרז התמודדו החברות על תכנון, מימון, הקמה ותחזוקה, של המבנה החדש של משרד המשפטים בירושלים. 
במסגרת המכרז בשיטת ה- B.O.T. אפריקה ישראל נכסים תקים את הפרויקט, ותתפעל אותו לתקופה של כ-25 שנה בתמורה לתשלום שנתי קבוע מהמדינה בסך של כ- 23 מיליון ₪ צמוד למדד בנוסף, להכנסות משטחי המסחר.

משרד המשפטים החדש שישתרע על שטח כולל של כ- 65,000 מ"ר כולל בניה תת-קרקעית, 5 קומות רחבות ומגדל משרדים המתנשא לגובה של 14 קומות. 
המבנה התת קרקעי ישתרע על שטח של כ- 30,000 מ"ר, מבנה Data center. המבנה העילי ישתרע על שטח של כ- 35,000 מ"ר ויכלול משרדים ואזורים ציבוריים כגון: ספריה, אודיטוריום, בית כנסת, גלריה, מטבח, חדרי אוכל ועוד. בנוסף, במתחם שולבו שטחי מסחר לרווחת משתמשי קריית הלאום והציבור הרחב שיתופעלו על ידי אפריקה ישראל נכסים. את המכרז הוציא משרד האוצר, החשב הכללי - חטיבת נכסים - רכש ולוגיסטיקה, של מנהל הדיור  הממשלתי. 

אבי ברזילי, משנה למנכ"ל אפריקה ישראל נכסים : "הזכייה במכרז משמעותי זה מעידה על המשך תנופת הייזום והפיתוח של אפריקה ישראל נכסים בכניסה לפרויקטים משמעותיים ורחבי היקף התורמים להמשך מיצובה כשחקן מוביל בתחום ייזום, הקמה והשבחה של נדל"ן מניב בארץ ובעולם. 
המאפיינים של העסקה, הכוללת חבירה לחברת אחות מובילה של אפריקה ישראל לשם פיתוח והקמה של פרויקטי B.O.T., תואמת את האסטרטגיה העסקית של החברה להמשך ביסוס מעמדה בתחום זה. בימים אלו יצא לשיווק פרויקט דיור להשכרה ארוכת טווח בגליל ים הרצלייה ולאחרונה זכתה החברה בפרויקט מגדל שרונה בתל אביב".