​​חברת אפריקה ישראל נכסים זכתה במכרז של מנהלת הדיור הממשלתי במשרד האוצר לתכנון, הקמת והפעלת מתחם קריית הממשלה המחוזית בירושלים.

במסגרת המכרז בשיטת ה B.O.T אפריקה ישראל נכסים תתפעל את המפרוקיט לתקופה של כ-22 שנה. 
המתחם החדש, אשר מתפרש על שטח של כ-80,000 מ"ר ומורכב משני מגדלי משרדים בעלי 24 קומות כל אחד, ירכז מספר רב של משרדי ממשלה אשר כיום פזורים ברחבי העיר. בין המשרדים שצפויים לעבור למשכן החדש ניתן למצוא את :משרד הבינוי והשיכון, משרד הקליטה, רשות האוכלוסין וההגירה, משרד הפנים, ועוד. משך תקופת ההקמה כ-42 חודשים.
המתחם יכלול מבנה תת קרקעי עם חמישה מפלסים ו-416 מקומות חניה, שטחי אחסנה ומבנה Data center מוגן  משולב עם חדרי מצב, שיאפשרו למשרדי הממשלה להמשיך ולתפקד בזמן חרום. מעל קומות החניון התת"ק תוקם קומת מסחר, 3 קומות לקבלת קהל למשרדי הממשלה.

אבי ברזילי, משנה למנכ"ל אפריקה ישראל נכסים : "זהו פרויקט משמעותי נוסף במסגרתו אנו משתפים פעולה עם דניה סיבוס. יחד עימה הוצאנו אל הפועל מספר רב של פרויקטים בתחום ה-B.O.T כגון: מעונות סטודנטים בירושלים, קריית הממשלה בתל אביב, כביש 6 יחד עם שותפים, בית הכלא בב"ש יחד עם שותפים, ובימים אלה נמצאים ביישורת האחרונה בפרויקט החניון הגדול באזור רמת החייל בתל אביב עבור עיריית תל אביב. חבירה לחברה אחות מובילה מקבוצת אפריקה ישראל הינה מבורכת ותואמת את האסטרטגיה העסקית של אפריקה ישראל נכסים להמשך ביסוס מעמדה כשחקן מוביל בתחום ייזום, הקמה והשבחה של נדל"ן מניב בארץ ובעולם".