​​​
פרויקט דיור להשכרה ארוכת טווח הראשון בישראל יוצא לדרך:

אפריקה ישראל מגורים ואפריקה ישראל נכסים הודיעו במהלך ועידת הנדל"ן והדיור לצעירים על פתיחת השיווק של 273 יח"ד בפרויקט מתחם הכוכבים בשכונת גליל ים בהרצליה.

במסגרת הפרויקט,באפשרותם של זוגות צעירים העומדים בקריטריונים של משרד השיכון לשכור דירה לטווח ארוך של עד 10 שנים בלב אזור הביקוש, תמורת תשלום שכר דירה מפוקח. כאשר, 68 מהדירות יושכרו על פי הגרלה לצעירים במחירים מוזלים וקבועים, ו-205 יושכרו במחירי שוק חופשי מפוקחים וקבועים.
בכך, מאפשר הפרויקט לזכאים להתגורר לאורך שנים ארוכות בדירה חדשה במיקום מבוקש ואטרקטיבי, תוך הבטחת שכר דירה קבוע וידוע מראש ומבלי להתפשר על טיב ואיכות.
הפרויקט הוקם בזמן שיא, בתוך פחות מ-30 חודשים מיום זכייתן של החברות במכרז, בשיתוף עם עיריית הרצליה וחברת דירה להשכיר. הפרויקט צפוי להתאכלס בנובמבר 2016.
פרויקט סביוני גליל ים for rent הוקם כמענה איכותי למצוקת הדיור בישראל. במסגרתו, באפשרותם של זוגות צעירים העומדים בקריטריונים של משרד השיכון לשכור דירה לטווח ארוך של עד 10 שנים בלב אזור הביקוש, תמורת תשלום שכר דירה מפוקח. כאשר, 68 מהדירות יושכרו על פי הגרלה לצעירים במחירים מוזלים וקבועים, ו-205 יושכרו במחירי שוק חופשי מפוקחים וקבועים.

אפריקה ישראל תהיה האמונה הבלעדית על הפיתוח, ההקמה וכן על תפעולו וניהולו של פרויקט סביוני גליל ים for rent במשך 20 השנים הבאות, באמצעות החברות הבנות: יזמית הנדל"ן למגורים אפריקה ישראל מגורים; אפריקה ישראל נכסים המתמחה בתפעול, אחזקה וניהול נכסים מניבים וביניהם דירות להשכרה בגרמניה ודניה סיבוס הקבלן המבצע. הסינרגיה בפעילות הקבוצה, המשלבת ניסיון וידע מקצועי רב של שלוש חברות מובילות, כל אחת בתחומה היא, מעניקה לה יתרון מובהק על פני מתחריה.