​​​24.9.2019 - טקס קביעת מזוזה בפרויקט AFI V בקראקוב במעמד מנכ"ל אפי נכסים אבי ברזילי