Tulipa Trebesin

​פראג, צ'כיה. פרויקט בבנייה
פרויקט משולב של מגורים, משרדים ומסחר. 
הקמתם של שני השלבים הראשונים בפרוייקט, הכוללים 433 יחידות דיור הסתיימה .

החברה החלה בהקמת השלב השלישי של הפרויקט אשר יכלול 133 יחידות דיור ובנייתו צפויה להסתיים בתחילת שנת 2019 . לאתר הפרויקט

מפת גוגל

צור קשר פרויקט

Zlota 83

Zlota 83  

Lagera Tulip

Lagera Tulip