AFI City

​​פראג, צ'כיה. פרויקט בבניה 
פרויקט משולב של מגורים, משרדים ומסחר.

בנייתו של השלב הראשון במתחם המגורים  Tulipa City אשר כולל 257 יחידות דיור הסתיימה וכיום בונה החברה את השלב השני בפרויקט אשר יכלול 216 יחידות דיור אשר בנייתו צפויה להסתיים בסוף שנת 2019  .

המשך הפרויקט כולל 7 מבני משרדים ומסחר 

מפת גוגל

צור קשר פרויקט

Vitosha Tulip

Vitosha Tulip  

Lagera Tulip

Lagera Tulip