Trebu Home

​​​ריגה, לטביה. פרויקט בתכנון 
בנייתו של השלב הראשון של הפרויקט הכולל כ-110 יחידות דיור צפויה להסתיים במהלך שנת 2018. 

הקמת השלב השני של הפרויקט צפויה להתחיל בשנת 2019 .

מפת גוגל

צור קשר פרויקט

Tulipa Trebesin

Tulipa Trebesin  

Vitosha Tulip

Vitosha Tulip