Lagera Tulip

​​סופיה, בולגריה. 
פרויקט מגורים הממוקם במרכז סופיה.
השלב הראשון של הפרויקט ובו 248 יחידות דיור הסתיים.

במהלך שנת 2019 תחל בנייתו של השלב השני בפרויקט אשר יכלול 86 יחידות דיור. ​לאתר הפרויקט

מפת גוגל

צור קשר פרויקט

Central Garden

Central Garden  

Tulipa Trebesin

Tulipa Trebesin