AFI Tech Park

​​​בוקרשט, רומניה. פרויקט בבניה
פארק עסקים הממוקם במרכז העיר בוקרשט.
הפרויקט מורכב משלושה מבני משרדים בעלי 8-14 קומות בשטח (להשכרה) של כ-56,000 מ"ר.

בנייתו של השלב הראשון הסתיימה במהלך שנת 2018  

מפת גוגל

צור קשר פרויקט

Butterfly

Butterfly  

Afi Park Krakov

Afi Park Krakov